Liên Hệ

CÔNG TY VỆ SINH ĐÀ NẴNG – THANH KHANG PHÁT CLEAN

Địa Chỉ: Kiệt 144/80 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng .

Website: https://vesinhdanang.vn

Email: vesinhlocphatdn@gmail.com

Kết Nối với Thanh Khang Phát: facebook.com/vesinhlocphatdn